โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

Post on 23 มีนาคม 2560
by Saraburi
ฮิต: 442

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี (นายอนุชา จันทรเกษร)  

 

ได้ร่วมโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บริเวณวัดป่าหินดาด  ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ได้ออกหน่วยให้ความรู้ด้านสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง กฎหมายด้านแรงงาน ความรู้ด้านยาเสพติด พร้อมแจกแผ่นพับความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน  ความรู้ด้านยาเสพติด ให้ประชาชนทั่วไป