ประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม

สสค.สระบุรี ร่วมรณรงค์ส่งเสริมมุมนมแม่ในสถานประกอบการ
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายวิสุทธิ์ คงสุจริต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายนายวิชาญ ...
สสค.สระบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวิสุทธิ์ คงสุจริต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีพร้...
สสค.สระบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญโรงงานและพิธีบวงสรวงประจำปี 2562
วันที่ 30​ ตุลาคม 2562​ เวลา 10.00 น. นายวิสุทธิ์ คงสุจริต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ...
สสค.สระบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายวิสุทธิ์ คงสุจริต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการประ...
สสค.สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
นายวิสุทธิ์ คงสุจริต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางชุติกาญจน์ สิทธิ เจ้าพนัก...
สสค.สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแบบชุมชนนักปฏิบัติ
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิสุทธิ์ คงสุจริต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีมอบ...
สสค.สระบุรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 28 ตุลาคม 2562​ เวลา 14.00 น. นายวิสุทธิ์ คงสุจริต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ไ...
สสค.สระบุรี เข้าร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5
      วันที่ 23 ตุลาคม 2562​ เวลา 18.30 น. นายวิสุทธิ์ คงสุจริต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระ...
สสค.สระบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์เส้นทางรถไฟผาเสด็จ
        วันที่ 23 ตุลาคม 2562​ เวลา 10.00 น. นายวิสุทธิ์ คงสุจริต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส...
สสค.สระบุรี เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
               วันที่ 23 ตุลาคม 2562​ เวลา 06.30 น. นายวิสุทธิ์ คงสุจริต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ...
สสค.สระบุรี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม
          วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายวิสุทธิ์ คงสุจริต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส...

ข่าว/ประกาศ/ระเบียบ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์การให้บริการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เน้นตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานอย่างทั่วถึง

Post by Saraburi
on 19 กรกฎาคม 2561
ฮิต: 245
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์การให้บริการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เน้นตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานอย่างทั่วถึง
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเป็นกองทุนภายใต้การกำกับดูแลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีภารกิจในการให้บริการเงินกู้แก่ผู้ใช้แรงงาน โดยผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อนำไปให้ลูกจ้าง พนักงานกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เมื่อมีความจำเป็น หรือเดือดร้อนทางการเงิน
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาประสิทธิภาพกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โดยมีประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยเชิญคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน คณะอนุกรรมการจังหวัดที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง มาร่วมกันพิจารณาทบทวน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำหนดเชิงยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถได้รับประโยชน์จากการให้บริการของกองทุนฯ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ เป็นสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย ช่วยส่งเสริมวินัยการออม และช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของลูกจ้างกรณีมีความจำเป็น โดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจที่สนใจ จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ และหากมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอสามารถใช้บริการเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ โดยปล่อยกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งขณะนี้มีวงเงินจำนวน 390 ล้านบาท สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 6774 หรือ 0 2246 0383
ข้อมูลข่าวและที่มา
จำนวนผู้เข้าชม : 201
ผู้สื่อข่าว : นิตยา คุณสิม
Rewriter : อรวรรณ วงศาโรจน์
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

กสร.เตือนนายจ้างบังคับทำงานวันหยุดผิดกม.

Post by Saraburi
on 09 กรกฎาคม 2561
ฮิต: 217

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดห้ามไม่ให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด เพื่อให้ลูกจ้างได้มีโอกาสพักผ่อนหรือทำกิจธุระ หากนายจ้างมีความจำเป็นต้องให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดเพื่อประโยชน์แก่การผลิต จำหน่าย และบริการอาจให้ลูกจ้างทำงานได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราว ๆ ไป ทั้งนี้เมื่อให้ลูกจ้างทำงานแล้วนายจ้างจะต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้กับลูกจ้าง โดยจ่ายไม่น้อยกว่า 1 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนที่ทำ ส่วนกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะมีโทษสูงสุดคือ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กสร.จึงขอให้นายจ้างปฏิบัติถูกต้อง

สสค.สระบุรี ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Post by Saraburi
on 06 กรกฎาคม 2561
ฮิต: 166

วันที่ 5 ก.ค. 61 นายวิสุทธิ์ คงสุจริต  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมต้อนรับ นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรม เดินทางมาตรวจราชการตามภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานของ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี โดยมีวาระที่สำคัญ ดังนี้

 1. ติดตามผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 3/2561 เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดร่วม จำนวน 10 ตัวชี้วัด พร้อมแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามแผนงาน และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

2. กำชับจังหวัดให้เร่งติดตามหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 

3. ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 

4. ติดตามโครงการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่

- กิจกรรมที่ 1 การทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Corruption)  

- กิจกรรมที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของการลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน  

- กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม 5 ส  

- กิจกรรมที่ 4 นวัตกรรม 

 5. การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ

 6. แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และกำชับให้ทำงานด้วยความโปร่งใส สุจริต

หมวดหมู่รอง