ประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม

สสค.สระบุรี ร่วมรณรงค์ส่งเสริมมุมนมแม่ในสถานประกอบการ
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายวิสุทธิ์ คงสุจริต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายนายวิชาญ ...
สสค.สระบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวิสุทธิ์ คงสุจริต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีพร้...
สสค.สระบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญโรงงานและพิธีบวงสรวงประจำปี 2562
วันที่ 30​ ตุลาคม 2562​ เวลา 10.00 น. นายวิสุทธิ์ คงสุจริต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ...
สสค.สระบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายวิสุทธิ์ คงสุจริต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการประ...
สสค.สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
นายวิสุทธิ์ คงสุจริต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางชุติกาญจน์ สิทธิ เจ้าพนัก...
สสค.สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแบบชุมชนนักปฏิบัติ
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิสุทธิ์ คงสุจริต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีมอบ...
สสค.สระบุรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 28 ตุลาคม 2562​ เวลา 14.00 น. นายวิสุทธิ์ คงสุจริต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ไ...
สสค.สระบุรี เข้าร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5
      วันที่ 23 ตุลาคม 2562​ เวลา 18.30 น. นายวิสุทธิ์ คงสุจริต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระ...
สสค.สระบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์เส้นทางรถไฟผาเสด็จ
        วันที่ 23 ตุลาคม 2562​ เวลา 10.00 น. นายวิสุทธิ์ คงสุจริต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส...
สสค.สระบุรี เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
               วันที่ 23 ตุลาคม 2562​ เวลา 06.30 น. นายวิสุทธิ์ คงสุจริต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ...
สสค.สระบุรี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม
          วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายวิสุทธิ์ คงสุจริต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส...

ข่าว/ประกาศ/ระเบียบ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พิจารณายกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ... มุ่งเน้นคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานแรงงานนอกระบบ มีรายได้ที่เหมาะสมและมีความปลอดภัย

Post by Saraburi
on 09 พฤษภาคม 2561
ฮิต: 156

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พิจารณายกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ... มุ่งเน้นดูแลคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานให้แรงงานนอกระบบมีรายได้ที่เหมาะสม มีความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน และมีความมั่นคงในการดำเนินชีวิต

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า อาชีพของแรงงานงานนอกระบบมีความหลากหลาย แต่ละสาขาอาชีพก็มีลักษณะการทำงาน การจ้าง แตกต่างกันไป ซึ่งส่วนใหญ่แรงงานนอกระบบไม่มีนายจ้าง อาทิ หาบเร่ แผงลอย ขับรถตู้ ขับรถแท็กซี่ แม้ว่าปัจจุบันมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2533 แต่แรงงานนอกระบบกลุ่มอื่นๆ ยังไม่มีกฎหมายออกมาคุ้มครองสิทธิ กระทรวงแรงงานจึงมีแนวคิดในการยกร่างกฎหมายเพื่อคุ้มครองดูแลแรงงานนอกระบบทุกกลุ่ม โดยได้จัดตั้งคณะทำงานจากภาครัฐ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ กลุ่มนักวิชาการ นักกฎหมาย ร่วมกันยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ... ปัจจุบันยังมีแนวคิดที่แตกต่างกันโดยแบ่งเป็น 2 แนวคิด ดังนี้ การออกกฎหมายให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบทั้งหมด และออกกฎหมายลำดับรอง เพื่อดูแลรายกลุ่ม ส่วนอีกแนวคิด คือ ออกกฎหมายแยกเป็นรายกลุ่มเพื่อให้การดูแลเข้าถึงแรงงานนอกระบบเฉพาะกลุ่มนั้น ๆ
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อยุติว่า จะใช้แนวคิดใดซึ่งยังต้องมีการหารือกันอีกต่อไป เพื่อให้การออกกฎหมายรอบคอบมากที่สุด และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หลักสำคัญของการออกกฎหมายคือ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น เพื่อให้กฎหมายที่จะออกมาบังคับกับประชาชนมีความสมบูรณ์มากที่สุด

 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ... ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณายกร่างกฎหมาย โดยมีสาระสำคัญเพื่อมุ่งเน้นการดูแลและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานให้แรงงานนอกระบบมีรายได้ที่เหมาะสม มีความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน และมีความมั่นคงในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดให้มีคณะกรรมการบริหารแรงงานนอกระบบ มีหน้าที่วางแผน กำหนดนโยบาย ทิศทางการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ และเสนอแนะการออกกฎหมายแก่กระทรวงแรงงาน รวมทั้งแนวคิดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แรงงานนอกระบบโดยการตั้งกองทุนแรงงานนอกระบบ

กสร. เผย ลูกจ้างอายุ 60 ปี ขอเกษียณอายุได้-มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย

Post by Saraburi
on 04 พฤษภาคม 2561
ฮิต: 195

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจงกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กำหนดให้การเกษียณอายุถือเป็นการเลิกจ้าง ลูกจ้างอายุ 60 ปี มีสิทธิขอเกษียณอายุได้และได้รับค่าชดเชยตามอายุงาน หากนายจ้างฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย

นนี้(3 พ.ค.61)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือ กสร. เปิดเผยว่า กสร. ได้แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้น โดยกำหนดให้การเกษียณอายุถือเป็นการเลิกจ้างและลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามอายุงาน สำหรับกำหนดการเกษียณอายุขึ้นอยู่กับว่านายจ้างจะกำหนด หรือตกลงกับลูกจ้างว่าจะให้เกษียณอายุเมื่อไร

กรณีที่ไม่ได้มีการกำหนดอายุเกษียณหรือกำหนดไว้เกิน 60 ปี กฎหมายให้ลูกจ้างที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสิทธิที่จะแสดงเจตนาต่อนายจ้างว่าจะเกษียณอายุ และเมื่อแจ้งต่อนายจ้างแล้วก็จะมีผลเมื่อครบ 30 วันนับแต่วันที่แจ้ง ซึ่งนายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามอายุงานให้แก่ลูกจ้างที่ขอเกษียณอายุด้วย โดยลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน, ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่หากไม่ครบ 3 ปี ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 90 วัน, ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 180 วัน, ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 240 วัน และลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 300 วัน

อธิบดี กสร. กล่าวอีกว่า สำหรับนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็จะมีความผิด โดยมีอัตราโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากลูกจ้าง นายจ้างมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่โทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3

กิจกรรมนัดพบแรงงาน จังหวัดสระบุรี

Post by Saraburi
on 09 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 406

 

 

 

 

กสร.แนะนายจ้าง-ลูกจ้างดูแลสถานที่ให้ปลอดภัยจากฝนตกหนัก

Post by Saraburi
on 03 พฤษภาคม 2561
ฮิต: 146

 

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมในช่วงวันที่ 1-5 พฤษภาคมนี้ กสร.จึงขอให้นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันดูแลสถานประกอบกิจการให้มีความปลอดภัยในการทำงาน โดยร่วมกันตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟฟ้ารั่วและดูด เป็นต้น
 

สำหรับสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบ ขอให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจเกิดเหตุความไม่ปลอดภัย เช่น เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม ทำให้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทรุดตัวหรือพังทลาย โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้าง อาคาร สถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

นอกจากนี้ ขอให้นายจ้างจัดมาตรการเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย ทั้งในการให้ความรู้และกำกับดูแลให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะ รวมไปถึงลูกจ้างที่ใช้ยานพาหนะ เพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถก่อนออกเดินทางทุกครั้ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้น

หมวดหมู่รอง